español english français
     
  6 / 11 / 2006
      Información
Notes de premsa
Convocatòries de premsa
Dossiers
Entrevistes
Perfils
Calendari fòrum
Fórum en los medios
Servei de televisió

      Recursos Multimèdia
Fototeca
Logos
Videoteca
Audioteca
Infografies
Presentacions
Mapes del Fòrum

      Documentació
Fòrum 2004
Què és
Els tres eixos
Agenda de Principis i Valors
Continguts
Fórum
Fórum Diálogos
Fórum Ciudad
Participa en el Fórum
Arquitectura del Fòrum
Donen suport al Fòrum
Entrades

      Serveis premsa
Allotjament i vol
Serveis
Contacte


Home > Fòrum 2004 > Els tres eixos
- Els tres eixos

Un dels objectius principals del Fòrum Barcelona 2004 es avançar en els models de convivència. La UNESCO, en la Conferencia General de novembre de 1997, va aprovar els tres eixos sobre els quals girarà l’esdeveniment i totes les activitats que s’hi duran a terme: la diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i les condicions de la pau.

Aquests tres eixos coincideixen amb objectius fonamentals de la UNESCO i amb les prioritats dels més prestigiosos organismes internacionals per avançar cap una globalització sostenible i més humana.

Diversitat cultural

El coneixement d’altres cultures és essencial per establir un diàleg constructiu entre els pobles. Aquest coneixement implica una reflexió sobre allò que és comú a tots els éssers humans, però també sobre allò que els diferencia. En la mesura que considerem la diversitat com a riquesa i com a patrimoni comú, i no com a obstacle, serem capaços de reduir tensions i de convertir-les en una força positiva.

Desenvolupament sostenible

Avui, més que mai, és urgent trobar formes de creixement que respectin els recursos naturals i que tinguin en compte la necessitat d’administrar-los de manera òptima. Aquest canvi en la forma d’entendre els recursos naturals ens beneficia a tots i, sobretot, a les generacions futures. A més, convé entendre la sostenibilitat com un concepte que va més enllà dels aspectes ecològics perquè és un dels factors que permetrà crear les condicions necessàries per a la convivència i el diàleg entre els pobles.

Condicions de la pau

La creació d’una cultura de la pau ha de basar-se, especialment, en el respecte cap a les altres cultures, la justícia social i política, la protecció dels drets humans i les formes de viure en harmonia amb l’entorn. Aquests valors, entre d’altres, són essencials per establir unes condicions més favorables per al progrés i el desenvolupament humà, ja que una pau estable no és només l’absència de conflictes.