Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > El llegat del Fòrum

El llegat del Fòrum
Tal com ha estat definit, el Fòrum no és una cimera de negociació entre estats, sinó un esdeveniment que reuneix als diferents agents de la societat civil. El Fòrum ha impulsat processos de diàleg amb el propòsit de construir un llegat tant a nivell local com internacional.

Fruit dels processos de treball participatius entre entitats de múltiples procedències, i comptant amb la presència activa de diferents organismes de les Nacions Unides, s'han aconseguit elaborar les següents propostes per al llegat:Nous organismes i instàncies de diàleg

Declaracions i agendes

Acords

 

Nous organismes i instàncies de diàleg

Barcelona Global Compact Center
Promouen: ONU, Fundació Fòrum, Escoles de Negocis Espanyoles

Diàleg: El paper de l’empresa al segle XXI

Organisme internacional amb seu a Barcelona, que acollirà una oficina del Global Compact (Nacions Unides) i que es dedicarà a la investigació i promoció de la responsabilitat social de les empreses a nivell mundial.


Observatori Mundial sobre l’Estat de la Informació
Promouen: Organització i participants en el diàleg

Diàleg: Informació. Poder i ètica al segle XXI

Plataforma independent i estable que vetlli pel dret universal a la informació.

 

Secretariat mundial per a la cooperació entre reguladors del sector audiovisual

Promou: Consell Audiovisual de Catalunya

Diàleg: Comunicació audiovisual global, diversitat cultural i regulació

Llançament del secretariat que conformarà la bran ca de regulació del sector dins l’Observatori Mundial sobre l’Estat de la Informació, la creació del qual va ser acordada a l’anterior diàleg “Informació. Poder i ètica al segle XXI”

 

Casa de les llengües
Promou: Ajuntament de Barcelona i Institut Linguapax
Diàleg : Diversitat lingüística, sostenibilitat i pau

Instauració de la Casa de les llengües, organisme que tindrà la seva seu a la ciutat de Barcelona i que està impulsat per la UNESCO. Promourà polítiques que protegeixin la diversitat lingüística, l’aprenentatge de llengües i la seva investigació.

 

Fòrum Permanent Orient – Occident

Promou: Casa Asia
Diàleg: Diàleg Orient – Occident

El Fòrum Permanent Orient-Occident, amb seu a Barcelona, acollirà a líders mundials per abordar assumptes referents als Estats asiàtics i les seves relacions amb Occident

 

Portal digital sobre drets culturals
Promou: Fundació Interarts
Diàleg: Drets culturals i desenvolupament humà. Nous espais multiculturals

Creació del primer portal sobre drets culturals, que acull els principals recursos de documentació i debat sobre els drets culturals a nivell global.


Xarxa estable d’Ombudsmen regionals per a la defensa dels drets dels ciutadans
Promou: Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa
Diàleg: Drets Humans i Administració Regional i Local

A les Conclusions del diàleg i com a resultat del diàleg establert al Fòrum entre els Ombudsmen regionals i locals per a la constitució d’una xarxa estable de colaboració a nivell europeu.

 

Acadèmia de ciència i societat
Promou: Fòrum 2004 i Xarxa Internacional de Comunicació Pública de la Ciència i la Tecnologia (PCST)
Diàleg: Coneixement científic i diversitat cultural

Les conclusions del diàleg recullen l’anunci que Barcelona acollirà la primera seu de l’Acadèmia Internacional "Ciència i Societat" (nom provisional). Aquesta entitat de nova creació es responsabilitzarà de crear la base documental de la xarxa PCST i tindrà com a missió principal estudiar i elaborar informes sobre problemes concrets en l’àmbit de la comunicació i percepció social de la ciència.


Fundació Fòrum
Consolidació del Fòrum Universal de les Cultures com a plataforma de diàleg global, amb la confirmació de la seva segona edició a Monterrey 2007.

 

Declaracions i agendes

 

Compromís de Barcelona
Promou: Fòrum Universal de les Cultures – Barcelona 2004
El Fòrum Universal de les Cultures – Barcelona 2004 promou el Compromís de Barcelona, una declaració de ciutadans i ciutadanes per a un desenvolupament just, humà i sostenible.

 

Agenda de Barcelona per al Desenvolupament
Promouen: Fòrum 2004 i CIDOB
Diàleg: Del Consens de Washington a una nova governança global
Un grup dels més prestigiosos economistes a nivell mundial, reunits a Barcelona amb motiu del Fòrum 2004 per dur a terme una revisió crítica del Consens de Washington, han elaborat l’Agenda de Barcelona per al Desenvolupament, en la que qüestionen algun dels preceptes que han orientat les polítiques econòmiques dels organismes financers internacionals desde els anys 90.

 

Agenda 21 de la Cultura
Promou: Fòrum d’Autoritats Locals
Diàleg: IV Fòrum d’Autoritats Locals de Porto Alegre – Agenda 21 de la cultura
120 representants municipals reunits pel Fòrum d’Autoritats Locals, assumeixen el compromís de lluitar per la inclusió social dels ciutadans a través de l’accés a la cultura, implicant a totes les instàncies de govern per a que inverteixin com a mínim el 1% dels seus recursos a la cultura. Amb aquest compromís, procedeixen a l’aprovació de l’Agenda 21 de la Cultura, que ha de servir com a document orientador de les polítiques públiques de cultura i com a contribució al desenvolupament cultural de la humanitat.

 

Agenda de la Dona, cap a Monterrey 2007
Promouen: Fòrum 2004, organització i assistents al Fòrum mundial de les dones
Diàleg: Viure i conviure. Fòrum mundial de les dones
Document de referència per a les organitzacions que lluiten pels drets de la dona i que serà revisat durant el pròxim Forum Mundial de les Dones que es reunirà durant el pròxim Fòrum de Monterrey 2007.

 

Xarxa Internacional de Drets Humans Emergente (DUDHE)
Promou: Institut de Drets Humans de Catalunya
Diàleg: Drets Humans, necessitats emergents i nous compromisos
Promourà l’adopció de la Carta dels Drets Humans Emergents (DUDHE), que es configura com un instrument programàtic de la societat civil internacional dirigit als actors estatals i altres fòrums institucionalitzats per a la cristalització dels drets humans del nou mileni.

 

Ampliació de la Convenció Plus d’ACNUR
Promou: ACNUR – Alt Comisionat de Nacions Unides per als Refugiats
Diàleg: Conflictes: prevenció, resolució, reconciliació
Proposta de redacció per a l’Ampliació de la Convenció Plusd’ACNUR, que té com a finalitat cobrir els buits que deixen els dos marcs internacionals existents per a la protecció dels refugiats i la creació d’un fons per a la reconciliació postconflicte. (Convenció de 1951 i Protocol de 1967).

 

Principis fonamentals per a un Conveni Global sobre el Dret a l’Aigua
Promou: Green Cross International
Diàleg: L’aigua, vida i seguretat
Aprovació del text que vol atorgar al dret a l’aigua per a la vida l’estatut de llei nacional i internacional.

 

Manifest de Barcelona
Promouen: Fòrum 2004 i Col·legi de Periodistes de Catalunya
Diàleg: Informació. Poder i ètica al segle XXI
Manifest presentat com l’hereu de l’informe McBride sobre l’ètica i la deontologia professional del periodista,  que defensa la llibertat de premsa, la lluita contra la censura i la manipulació de la informació.

 

Declaració de Barcelona sobre el paper d’Europa
Promouen: Premis Carlemany reunits a Barcelona
Diàleg: El paper d’Europa al món
Amb aquesta declaració, adoptada a la reunió dels premis Carlemany a Barcelona, s’insta a Europa a combinar en les seves relacions internacionals les accions polítiques, diplomàtiques, econòmiques i humanitàries per aconseguir enfortir un sistema multilateral -ancorat en les organitzacions i en el dret internacionals- que pugui garantir la seguretat i el desenvolupament sostenible en el món.

 

Compromís de Barcelona per a la Convivència
Promou: Ponts de Mediació. (Associació Internacional per a la Gestió del Conflicte)
Diàleg: Els conflictes en la vida quotidiana
El Compromís de Barcelona recull els principis per a una pacífica resolució dels conflictes en la vida quotidiana.

 

Declaració de Barcelona: el treball, patrimoni de la humanitat
Promouen: Organitzacions sindicals (CES; CIOSL; OIT; UGT; CCOO entre d’altres)  participants en el diàleg
Diàleg: Cultures del treball
Aprovació de la declaració amb la qual les organitzacions sindicals reunides a Barcelona amb motiu del diàleg “Cultures del Treball” insten a la UNESCO a que reconegui el treball com a Patrimoni de la Humanitat.

 

Declaració Institucional del Comité Olímpic Internacional
Promou : COI (Comité Olímpic Internacional)
Diàleg: L’esport, diàleg universal. Fòrum mundial d’educació, cultura i esport
Declaració institucional del COI per promoure la cultura de la pau i el fair play a través de l’educació i l’esport.

 

Declaració de Barcelona d'Autoritats Locals de Porto Alegre
Promou : Fòrum d’Autoritats Locals
Diàleg: IV Fòrum d’Autoritats Locals de Porto Alegre
Aprovació de la Declaració de Barcelona al IV Fòrum d’Autoritats Locals, pel qual s’acorda establir un procés de formalització de la Xarxa d’Autoritats Locals per la Inclusió Social que doni cabuda a les diferents xarxes, els fòrums i les expressions dels ens locals i la societat civil, així com impulsar l’adopció de l’Agenda 21 de la Cultura com a document de referència en el Fòrum Urbà Mundial celebrat a Barcelona el  setembre de 2004.

 

Prevenció, Mediació, Reconciliació: Declaració de Barcelona
Promouen: ACNUR, Globalitaria, Fòrum 2004
Diàleg: Conflictes. Prevenció, resolució, reconciliació
Redacció del text final de la Declaració de Barcelona, fruit de diverses conferències realitzades al llarg dels darrers quatre anys. Aquesta declaració presenta les conclusions finals a què han arribat els organitzadors del diàleg en matèria de resolució de conflictes.

 

Manifest « paraules i futur »
Promou: PEN club català
Diàleg: El valor de la paraula
El PEN club català, una de les múltiples seccions del PEN club internacional, presenta aquest manifest en defensa de la llengua catalana.

 

Carta pel dret de les dones a la ciutat
Promouen: Participants en el diàleg
Diàleg: Viure i conviure. Fòrum Mundial de les Dones
Les dones reunides en el Fòrum Mundial de les Dones signen aquesta carta, i sol.liciten que els punts tractats en la mateixa siguin considerats en la Carta Mundial pel Dret a la Ciutat i l’Agenda 21 de la Cultura. Totes dues iniciatives seran presentades en el Fòrum Urbà Mundial (Barcelona, setembre del 2004)

 

Diàleg Interreligiós: Compromisos de Barcelona
Promou: Consell per al Parlament de les Religions del Món
Diàleg: Parlament de les Religions del Món
Redacció dels Compromisos de Barcelona, adressats a combatre la violència religiosa i d’altres problemes que consideren d’urgent ressolució en el món.

 

Proposta de Manifest en matèria de seguretat en la societat de la informació
Promouen: Participants en el diàleg
Diàleg: Promoure la convivència i la seguretat a la societat de la informació
En aquesta proposta de manifest els organitzadors i participants en el diàleg reclamen que la tecnologia estigui al servei de la convivència segura en la societat de la informació.

 

Conclusions per a una Declaració de Drets dels Pobles Indígenes
Promouen: Participants en el programa de Nacions Unides d’ajuda als pobles indígenes
Diàleg: Reunió de joves líders indígenes
Els participants en el programa de Nacions Unides d’ajuda als pobles indígenes es van reunir al Fòrum de Barcelona per redactar un document sobre els objectius de la pròxima dècada en matèria de drets de pobles indígenes, que ha de ser tingut en compte en el procés d’elaboració de la Declaració de Drets del Pobles Indígenes. 

Declaració sobre Turisme, Diversitat Cultural i Desenvolupament Sostenible
Promouen: Els participants i organitzacions presents en el diàleg
Diàleg: Turisme, Diversitat Cultural i Desenvolupament Sostenible
Recolzament dels participants al diàleg de la Declaració sobre Turisme, Diversitat Cultural i Desenvolupament Sostenible en què insten als governs i actors del sector a promoure un turisme sostenible i de qualitat, capaç d’impulsar la cohesió social i econòmica de las societats respectant les identitats culturals locals.

Acords

Acord entre UN-Habitat i Green Cross International
Promouen : UN-Habitat, GCI (Green Cross International)
Diàleg: Fòrum Urbà Mundial
Els signants d’aquest acord es comprometen a impulsar conjuntament els temes abordats en el Conveni Global sobre el Dret a l’Aigua.

Acord entre UN-Habitat i UCLG, i creació del GOLD (Global Observatory of Local Democracy and Descentralization)
Promouen: UN-Habitat, UCLG (United Cities and Local Governments)
Diàleg: Fòrum Urbà Mundial
Acord de UN-Habitat i UCLG per reclamar més presència dels municipis i governs locals en el finançament estatal i els organismes internacionals. En el marc d’aquest acord, es va anunciar de la creació del GOLD.